مرحوم شیخ احمد کافی
شیخ احمد کافی از روحانیون و خطیبان معروف پیش از انقلاب  در سال ۱۳۱۵ در شهر مشهد به دنیا آمد.همزمان با تحصیل در علوم جدید در نزد جد خود میرزا احمد کافی به فراگیری علوم اسلامی پرداخت. از اساتید وی می توان به سید ابوالقاسم خویی و سید محسن حکیم اشاره کنیم. شیخ احمد کافی در ۳۰تیر ۱۳۵۷ در‌گذشت.