همه ما می‌دانیم که شهر خوب رو شهروند خوب می‌سازد. برای داشتن شهری پاک و سالم کافی است بعضی کارهای ساده و ابتدایی را انجام ندهیم. از تردد خودروهای دودزا جلوگیری کنیم و از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنیم، کف کوچه و خیابان زباله نریزیم و زباله‌های خشک و تر را از مبدا تفکیک کنیم. و همه این کارها برای رسیدن به یک حد مطلوب نیازمند برنامه‌ریزی و البته آموزش و فرهنگ‌سازی در کنار ایجاد پایگاه‌های مشاوره‌ای است.

جالب است که بدانید باطری‌های قلمی که خیلی کوچک به نظر می‌رسند سهم زیادی در آلودگی سطح شهر و البته ایجاد خطر برای سلامتی شهروندان دارد.

حالا برای تو دوست خوبم که مسافر شهر زیرزمینی هستی یک خبر خوب دارم. پویش جمع‌آوری باطری‌های قلمی با مشارکت سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در ایستگاه‌های متروی شهید حقانی، شهرری، دروازه شمیران، پیروزی و میدان آزادی برگزار شده است. می‌توانی باطری‌های قلمی را به این پایگاه‌ها تحویل بدهی و سهمت را در پاکیزگی شهر بجا بیاوری.

 باطری‌های قلمی رو دور نینداز.

پویش جمع آوری باطری های قلمی در متروی تهران