اجرای برنامه‌های فرهنگی واجتماعی شادستان تهران ۱۴۰۰ درمتروی تهران

برنامه‌های فرهنگی واجتماعی فصل تابستان متروی تهران ویژه مسافران شهرزیرزمینی اجرامی‌شود.
معاون امورفرهنگی واجتماعی شرکت بهره‌برداری متروی تهران ازاجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی واجتماعی باعنوان شادستان تهران ۱۴۰۰ درایستگاه‌های منتخب متروی تهران خبرداد‌. سیدمجتبی تقوی نژاد معاون امورفرهنگی واجتماعی متروتهران گفت: برنامه‌های شادستان تهران ۱۴۰۰ با رویکرداصلی نشاط ‌افزایی دربین مسافران ومطابق دستورالعمل‌های ابلاغی ازسوی کمیته ملی مبارزه با کرونا انجام می‌شود.
این برنامه‌هاباهدف توسعه فرهنگ وارزش‌های ایرانی‌ـاسلامی،افزایش نشاط اجتماعی وغنی‌سازی اوقات فراغت شهروندان ونکوداشت مناسبت‌های مذهبی وملی برگزارمی‌شود. وی درتشریح اجرای این برنامه‌ها افزود: گرامیداشت اعیاد قربان وغدیر،اجرای کاروان‌های شادی،جشنواره‌های فرهنگی،هنری،کاروان موسیقی،نوای نواحی،بارعایت پروتکل‌های بهداشتی درایستگاه‌های منتخب برگزارمی‌شود.
تقوی‌نژاد با تاکید براینکه تلاش شده شرایط کروناخللی دربرگزاری واجرای برنامه های اجتماعی، فرهنگی ونشاط افزایش هرتهران ایجاد نکند،افزود: یکی ازاولویت های ویژه برنامه های شادستان ۱۴۰۰ ایجاد فرصت های مناسب برای تفریح وگردش کم هزینه برای عموم بوده است. معاون امورفرهنگی واجتماعی شرکت بهره برداری متروی درادامه گفت: ایجادفضای بصری متناسب بااین روزها یکی ازبرنامه‌های اصلی مااست به همین منظوروبه تناسب رویدادهای مهم دراین مدت بااستفاده ازطرح‌های متنوع فرهنگی ایستگاه‌های متروی تهران فضاسازی محیطی می‌شوند. همچنین با توجه به مناسبت‌های پیش رودرسطح ایستگاه‌های‌متروی تهران اجرای برنامه‌های هنری درقالب موسیقی وسرود اجرا می‌شود. وی بااشاره به تولیدات سمعی وبصری معاونت امورفرهنگی واجتماعی شرکت بهره‌برداری متروی تهران تصریح کرد: تهیه وپخش تیزروموشن گرافی ازطریق نمایشگرایستگاه‌های مترووتولیدوپخش مطالب متنوع رادیویی درقالب پادکست درکلیه ایستگاه‌های متروی تهران ازدیگربرنامه‌های فرهنگی مترومی‌باشد. تقوی‌نژادگفت: یکی ازبخش‌های مهم برنامه شادستان تهران ۱۴۰۰ مربوط به دهه ولایت می‌باشد که مسافران عزیزمتروی تهران شاهد اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی،هنری واجتماعی خواهند بود. به همین مناسبت وباهمکاری بنیاد رودکی موسیقی نواحی واقوام وباحضورگروه‌های هنری ازسراسرکشوردرسطح ایستگاه‌های مترواجرامی‌شود. هم‌چنین برنامه‌های پرده‌خوانی،نقالی،برگزاری جشن ویژه اعیاد قربان وغدیربرگزاروکارگاه ونمایشگاه هنری درایستگاه‌های منتخب برپامی‌گردد.
معاون امورفرهنگی واجتماعی شرکت بهره‌برداری متروی تهران درپایان خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه ازحدود نیمه دوم تابستان وارد ایام سوگواری محرم می‌شویم برنامه‌های فرهنگی مترو نیزباحال وهوای معنوی ومذهبی این ایام برگزارخواهد شد. به همین منظورکلیه ایستگاه‌های مترو با استفاده ازطرح‌های متنوع مذهبی ومتناسب باایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام فضاسازی محیطی می‌شود. هم‌چنین پخش محتوای فرهنگی ومذهبی درقالب موشن‌گرافی وتیزرازطریق نمایشگرها وپادکست رادیویی ازطریق رادیو مترو راخواهیم داشت. اجرای سوگواره،تواشیح وسرودهای مذهبی نیزازدیگربرنامه‌های فرهنگی ایام ماه محرم درمتروی تهران می‌باشد.